top of page

Min mission

Til dig der kunne være topleder i en ambitiøs virksomhed eller kommune, der vil styrke indsatsen på det grønne område? Ser I som alle andre, hvordan kravet om grøn omstilling og bæredygtighed i alle værdikæder og forretningsområder stiger, og insisterer I på at gøre det til en mulighed, fremfor en udfordring? Deler I troen på at det kan opnås ved at styrke motivation, mening og innovationskraft hos jeres veluddannede medarbejdere? Så kan jeg tilbyde en ny samlet tilgang til ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed.

Min styrke er at skabe koncentrerede udviklingsoplevelser ved at insistere på, at det er vigtigt og nyttigt at diskutere, hvordan man styrker grøn omstilling og opnåelse af verdensmålene . Det skal stå klart,at man kan gøre noget - jeg går efter at begejstre topledere, ledere, fagfolk og ildsjæle. Alle der kan - skal bidrage mere til ledelse for grøn omstilling og bæredygtig udvikling. 

Mit udgangspunkt er, at jeg kender alle kroge af såvel grøn omstilling, som af politisk arbejde, økonomisk styring og af ledelse og topledelse. Jeg ved hvordan, man skaber sammenhæng mellem de forskellige hensyn. Jeg lægger også vægt på, at grøn omstilling er en delmængde af bæredygtighed, og at grøn omstilling har en tæt sammenhæng med velfærdsområderne.

Jeg kender som sagt den grønne omstilling ud og ind: historien, de sværeste dilemmaer og de største resultater. Jeg kan fornemme, hvor det er svært, og hvor de faglige ideer og hypoteser lover godt. Jeg har tilkæmpet mig en politisk tæft indenfor grøn omstilling og bæredygtig udvikling, som kan være til gavn for ledelsesarbejdet med grøn omstilling og bæredygtig udvikling i både store og små virksomheder og i kommuner og øvrige offentlige organisationer. 

Jeg er leder af natur, og gennem 23 år har jeg haft lederjob med successer og skuffelser i mellem hinanden. Ledelse har en tværgående kerne af genkendelighed: motivation, strategi, beslutningskraft og kommunikation. Ledelse er også at manøvrere, udvikle og skabe resultater i mere specifikke rammer - fx  gennem kriser og udnyttelse af nye muligheder. Jeg har som andre friske erfaringer med ledelse af digital omstilling og af håndteringen af Covid 19. Det generelle og det specifikke skal nu samles i en kraftfuld indsats for ledelse af grøn udvikling.

I hele min professionelle karriere har jeg arbejdet med samarbejdet mellem den offentlige sektor og erhvervene. Det bliver kun mere afgørende at investorer, virksomheder og borgere hjælper politikerne og myndighederne med at  drive den grønne omstilling og den bæredygtige udvikling. 

Grønne kompetencer

Mine kompetencer

Missionen

Den mobile grønne tænketank

Opfyldelse af verdensmålene 

Mit mål er at bidrage til grøn omstilling og opfyldelse af verdensmålene gennem min virksomheds arbejde. Det har verden brug for - lokalt og globalt. 

Særlig tilgang til ledelse.

I virksomhederne, i organisationerne og i den offentlige sektor har den grønne omstilling gavn af en særlig tilgang til ledelse. Det er her, jeg kommer ind. 

Stå i spidsen for den grønne omstilling

Sammen med mine kunder og andre ligesindede i samfundsdebatten vil jeg udvikle den ledelsesmæssige kompetence til at stå i spidsen for den grønne omstilling. Ikke mindst i forhold til topledelse. Ansvaret for den grønne omstilling skal fordeles på alle niveauer 

Interessevaretagelse

Måske er der barrierer for jeres grønne omstilling - eller der er behov for større opmærksomhed om jeres mulige bidrag til grøn omstilling? Jeg kender den offentlige sektor fra mindre kommuner til EU Kommissionen, og jeg kan skabe den opmærksomhed for jeres interesser, som vil bringe jeres indsats for omstilling og bæredygtig udvikling frem i lyset. Jeg ved på hvilket niveau, man skal rette henvendelse og tilbyde en dialog, der gavner begge parter.

Strategi & politikudvikling

Jeg kommer til jer og tilrettelægger og gennemfører en proces, der udvikler strategi, vision og politikker - gerne indenfor FNs Verdensmål og grøn omstilling, Jeg har en model for en sprint med at dele indsigt i FNs verdensmål og lave den første udvælgelse af, hvilke mål der er mest energi i for en stor eller lille virksomheds brug af verdensmål.  

Ledelseudvikling

Jeg kommer til jer og laver en sprint for udvikling af en grøn omstillings kompetence i en topledelse, eller på et andet ledelsesniveau. Sprinten kan følges op af et forløb, hvor der sættes fokus på ledelse af grøn omstilling nedad, eller opad - eller som grundlag for et stærkere ledelsesteam. Dialogen kan også lede til videreudvikling af organisation og måderne der samarbejdes på - også kaldet styrkelse af virksomhedens grønne governance. Der er brug for at skabe grundlag for at der trækkes på samme hammel på tværs af faggrænser, organisatoriske grænser og ledelseslag uden at kapaciteten til at løse driftsopgaverne begrænses. 

Projektudvikling

Der er stor aktuel interesse for at investere i grøn omstilling og bæredygtig udvikling, og der mangler gode projekter i eksempelvis landbrugssektoren. Værdien af investeringer vurderes på afkast, risiko OG i stigende grad på impact. Ved at arbejde målrettet og åbent om, at man tager medansvar for grøn omstilling og mindre impact styrker man sin License to operate. Jeg tilbyder at medvirke til udvikling af projekter inden for grøn omstilling, der kan styrke relevansen for investorer og andre interessenter.

Evaluering af grøn omstilling

Står I hvor tror? Jeg evaluerer status for virksomhedens strategiske tilgang til arbejdet med grøn omstilling og bæredygtig udvikling med afsæt i fire indgange: teknisk forståelse, ledelse, strategi, økonomi og kommunikation. Jeg har topleder kompetencer og lang erfaring indenfor alle fem adgangsvinkler. Derfor kan  jeg levere inspiration og rådgvining af høj kvalitet. 

Analyse og udredning

Har I behov for at vide mere? Så kan Den mobile grønne tænketank bidrage. Specialet er at udfylde mellemrummene: besvare spørgsmål som: hvad tænker dem,vi gerne vil sælge til eller samarbejde med? Altså omsætte teknisk viden til beslutningsgrundlag indenfor jeres ramme, eller udvikle det grundlag der kan bidrage til,at jeres interesser varetages bedre.

Kurser, træning og kompetenceudvikling

Jo flere der har de bedste kompetencer jo stærkere står vi til at hjælpe med den grønne omstilling.  Sammen med partnere tilbyder jeg kursus i "Politik og strategi udvikling", og et kursus i "Verdensmål & Storytelling". Den mobile grønne tænketank tilpasser indhold og omfang til jeres specifikke behov.

Foredrag

Det er levende historier som: "landbrug & miljø", "ledelse af grøn omstilling" "ledelse af fagprofessionnelle", ”Verdensmål i praksis - fire års erfaringer fra en kommune", "ledelse i det offentlige - en humanokratisk analyse - med anbefalinger".

Jeg tilbyder

inspiration og samarbejde på en række områder:

Missionen

Den mobile grønne tænketank

Hvem er jeg? 

Gennem hele mit liv har jeg været optaget af ressourceudnyttelse, bæredygtighed og grøn omstilling - det bliver til rundt regnet 50 år i den grønne omstillings tjeneste. Fra jeg var fem år har jeg været en del af arbejdet på et traditionelt familielandbrug, hvor intet gik til spilde. Jeg er uddannet som agronom. Jeg har været leder og topleder i Miljøministeriet i 14 år, efterfulgt af 8 år som direktør i den kommunale sektor – heraf 7 år som kommunaldirektør. Jeg glæder mig over, at den grønne dagsorden står sjældent stærkt, og at FNs verdensmål er bredt anerkendt. Tiden er igen inde.

Humanokrati er en ny ledelses- og organisationsfilosofi der kan hjælpe os til fornyet ledelsesmæssig styrke i den grønne omstilling. 

Humanokrati er kort sagt at erstatte demotiverende bureaukrati og hierarki med en inkluderende og tillidsfuld kultur. Se mere i bogen "Humanocracy" af Hamell & Zanini fra 2020. Magten og ansvaret for virksomhedens grønne omstilling skal fordeles bredt i virksomhede - både for at motivere og for at nyde godt af alles kompetencer og udviklings- og omstillingsevner. 

Humanokrati handler om, at frihed til innovation er indgangen til trivsel og resultater. Humanokratiske principper gør store organisationer kompetente, så de kan anvende den lille nystartede virksomheds kendetegn og virksomhedsmodel: innovativ kraft, motivation, kundefokus og hurtige beslutningsprocesser, og gøre store organisationer i stand til at omstille sig til kravene om grøn omstilling og bæredygtighed. Målet er en innovativ kultur, der markant styrker bidraget til den grønne omstilling, og som samtidig skaber vækst, styrker konkurrenceevne og salg gennem høj trivsel og frisættelse af ansatte, enkle belønnings systemer og få centrale rammer. 


Se min anmeldelse af Humanocracy her. 

Frihed til innovation

Særligt om humanokrati

Børsen

I Børsen Bæredygtig 23. november 2021 har jeg skrevet om de centrale kompetencer, der er nyttige i ledelse af grøn omstilling

Opfyldelse af verdensmålene 

Mit mål er at bidrage til grøn omstilling og opfyldelse af verdensmålene gennem min virksomheds arbejde. Det har verden brug for - lokalt og globalt. 

Særlig tilgang til ledelse

I virksomhederne, i organisationerne og i den offentlige sektor har den grønne omstilling gavn af en særlig tilgang til ledelse. Det er her, jeg kommer ind. 

Stå i spidsen for den grønne omstilling

Sammen med mine kunder og andre ligesindede i samfundsdebatten vil jeg udvikle den ledelsesmæssige kompetence til at stå i spidsen for den grønne omstilling. Ikke mindst i forhold til topledelse. Ansvaret for den grønne omstilling skal fordeles på alle niveauer 

Den mobile grønne tænketank

zorssk@gmail.com

Tel: +45 2168 5030

Godthaabsvej 102 st th 2000 Frederiksberg

CVR nr 42788651

bottom of page