top of page

Mål og mission

Min kernekompetence, er grøn omstilling 

Grøn omstilling

Mit mål er at bidrage til grøn omstilling og opfyldelse af verdensmålene gennem min virksomheds arbejde. Det har verden brug for - lokalt og globalt. Vi kan yde et vigtigt bidrag ved at styrke strategien, motivationen og trivslen på arbejdspladserne. Målet er grøn omstilling, bæredygtighed, økonomisk vækst og nye jobs. Den negative påvirkning af miljø, natur og klima skal nedbringes - vi skal leve på jorden med et mindre fodaftryk - eller impact om man vil.

Klimaet er i krise

Klimaet er i krise, og biodiversiteten er i krise - vandet, landbrugsjorden, skovene og andre ressourcer er i fare for overudnyttelse. Derudover er den fysiske verden, vi lever i, påvirket af plastik i havene, af kemikalier fra vores materialer og produkter, og af partikler i luften vi indånder. 

Mindre fodaftryk

Med en grøn omstilling skal produkter, ydelser og vores adfærd skubbes i retning af stadigt mindre fodaftryk. Det kan lade sig gøre – vi skal blot lære at træde let, når vi går gennem livet 

Mit produkt

I virksomhederne, i organisationerne og i den offentlige sektor har den grønne omstilling gavn af en særlig tilgang til ledelse. Det er her, jeg kommer ind.  Mit produkt er at rådgive virksomheder og organisationer om, hvordan de kan styrke deres ledelse, resultatskabelse, vækst og trivsel så deres forretning bidrager mere og mere til grøn omstilling og opfyldelse af verdensmålene. 

EU sætter høje ambitioner

Der kommer løbende nye krav til gennemsigtighed om hvordan en virksomhed styrer sin udledning og krav til, at man kan afrapportere systematisk til myndigheder og samarbejdspartnere. EU sætter høje ambitioner til den grønne omstilling og bæredygtig udvikling. Ledelse i den grønne omstillings tid er også at kunne forudse betydningen for sin virksomheds strategi i lyset heraf.   

Udvikler kompetence

Sammen med mine kunder og andre ligesindede i samfundsdebatten vil jeg udvikle den ledelsesmæssige kompetence til at stå i spidsen for den grønne omstilling. Ikke mindst i forhold til topledelse. Ansvaret for den grønne omstilling skal fordeles på alle niveauer - både for at motivere og for at nyde godt af alles kompetencer og behov og udviklings og omstillingsevne. Men den grønne omstilling kommer til at stå stærkest, når topledelsen tager opgaven på sig. 

Hvad er Den mobile grønne tænketank?

Jeg kommer til jer - deri det mobile - hvor jeg medvirker til at tænke grøn omstilling i forhold til jeres specifikke behov på jeres hjemmebane.

Den mobile grønne tænketank

Kontakt

Mail:  zorssk@gmail.com
Telefon: + 45  2168 5030

Addresse: Godthaabsvej 102 st th 2000 Frederiksberg 

bottom of page